Điểm tin giao dịch 10.06.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/06/2019 3:35:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 962,90 4,62 0,48% 3.834,41      
VN30   872,49 2,93 0,34% 1.720,88      
VNMIDCAP 968,03 4,34 0,45% 934,71      
VNSMALLCAP 818,24 3,51 0,43% 282,44      
VN100   850,75 2,95 0,35% 2.655,59      
VNALLSHARE 850,88 3,00 0,35% 2.938,03      
VNCOND 1.062,47 5,09 0,48% 267,48      
VNCONS 861,05 2,92 0,34% 414,57      
VNENE   582,07 -2,45 -0,42% 40,05      
VNFIN   682,65 1,99 0,29% 423,61      
VNHEAL 1.143,62 -10,13 -0,88% 5,89      
VNIND   589,78 4,77 0,82% 707,83      
VNIT   887,74 -0,84 -0,09% 73,69      
VNMAT 915,23 1,11 0,12% 342,09      
VNREAL 1.319,61 4,37 0,33% 571,31      
VNUTI   848,14 5,50 0,65% 67,87      
VNXALLSHARE 1.322,00 3,90 0,30% 3.319,46      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
118.770.610 2.758      
Thỏa thuận
Put though
36.127.039 1.076      
Tổng
Total
154.897.649 3.834      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 8.810.460 LGC 6,96% HAS -11,14%    
2 HPG 6.887.233 SVI 6,96% PMG -8,05%    
3 FLC 4.465.650 RIC 6,95% TCO -6,98%    
4 POW 4.271.550 PXT 6,92% VIS -6,95%    
5 EIB 4.082.530 PIT 6,92% SSC -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
21.617.073 13,96% 12.657.016 8,17% 8.960.057    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
587 15,31% 412 10,75% 175    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 4.828.010 HPG 110 HQC 1.200.850    
2 HPG 4.791.583 VNM 97 POW 1.127.610    
3 VRE 1.300.190 POW 78 STB 954.530    
4 HQC 1.200.850 VIC 63 KBC 459.830    
5 FRT 1.132.050 FRT 57 VIC 459.060    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM_0307 HCM_0307 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 14/06/2019.
2 LBM LBM niêm yết và giao dịch bổ sung 1.003.420 cp (phát hành ra công chúng) tại HOSE ngày 10/06/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/05/2019.
3 NLG NLG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,92%, ngày thanh toán: 25/06/2019.
4 DTA DTA giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
5 BMI BMI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 21/06/2019.
6 PMG PMG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:11 (số lượng dự kiến: 4.174.483 cp).
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan