HOSE: Thông cáo báo chí lễ niêm yết chính thức mã ICT

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/01/2020 2:49:00 CH

Ngày 15/01/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết và đưa 32.185.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (Mã chứng khoán: ICT) vào giao dịch với nội dung như sau (chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan