Điểm tin giao dịch 13.02.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 13/02/2020 4:53:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
13/02/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 938,24 0,56 0,06% 3.239,88      
VN30   864,16 0,93 0,11% 2.021,91      
VNMIDCAP 907,10 0,99 0,11% 549,99      
VNSMALLCAP 739,75 6,22 0,85% 317,82      
VN100   830,57 0,73 0,09% 2.571,90      
VNALLSHARE 827,20 0,99 0,12% 2.889,72      
VNCOND 1.116,27 -2,15 -0,19% 169,46      
VNCONS 674,39 0,13 0,02% 221,52      
VNENE   481,09 1,39 0,29% 63,53      
VNFIN   758,44 1,81 0,24% 1.228,70      
VNHEAL 1.305,10 -11,58 -0,88% 4,42      
VNIND   558,72 2,68 0,48% 420,25      
VNIT   1.053,36 3,28 0,31% 73,59      
VNMAT 887,05 -2,65 -0,30% 275,29      
VNREAL 1.277,04 -0,02 0,00% 347,73      
VNUTI   721,51 7,06 0,99% 77,84      
VNXALLSHARE 1.289,24 1,06 0,08% 3.349,87      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
153.479.610 2.472      
Thỏa thuận
Put though
24.253.467 768      
Tổng
Total
177.733.077 3.240      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 CTG 9.505.770 HSL 6,99% SMA -7,00%    
2 STB 7.807.880 YEG 6,99% VID -7,00%    
3 ITA 7.239.130 PTC 6,98% LMH -6,98%    
4 ROS 7.000.330 RIC 6,96% UDC -6,82%    
5 AMD 6.942.080 AMD 6,95% SFC -6,81%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.098.220 12,43% 25.105.510 14,13% -3.007.290    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
652 20,13% 690 21,28% -37    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 25.700.000 VPB 711 ROS 253.040    
2 HPG 2.217.020 VNM 75 DXG 187.590    
3 CTG 1.879.560 HPG 53 DGW 163.250    
4 HDB 1.122.370 CTG 51 ITA 160.050    
5 GMD 960.000 VHM 48 HDB 158.770    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SAB SAB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, ngày thanh toán: 09/03/2020.
2 D2D D2D giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 05/02/2020.
3 APC APC nhận quyết định niêm yết bổ sung 8.100.995 cp (chào bán cổ phiếu ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/02/2020.
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/02/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan