Điểm tin giao dịch 16.08.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 16/08/2019 3:49:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/08/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 980,00 0,62 0,06% 4.905,50      
VN30   892,44 1,66 0,19% 3.208,31      
VNMIDCAP 963,73 7,13 0,75% 976,18      
VNSMALLCAP 818,79 0,76 0,09% 386,13      
VN100   865,53 2,57 0,30% 4.184,49      
VNALLSHARE 864,82 2,58 0,30% 4.570,62      
VNCOND 1.247,81 -17,11 -1,35% 417,90      
VNCONS 830,29 7,07 0,86% 286,44      
VNENE   575,78 9,63 1,70% 55,95      
VNFIN   691,61 6,15 0,90% 1.062,81      
VNHEAL 1.033,56 0,91 0,09% 1,91      
VNIND   603,46 3,06 0,51% 1.314,54      
VNIT   1.022,93 -16,31 -1,57% 279,63      
VNMAT 900,69 -3,99 -0,44% 376,70      
VNREAL 1.349,89 2,64 0,20% 698,55      
VNUTI   818,43 1,27 0,16% 62,93      
VNXALLSHARE 1.340,91 4,48 0,34% 4.792,57      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
156.459.560 3.754      
Thỏa thuận
Put though
41.546.620 1.151      
Tổng
Total
198.006.180 4.906      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 20.670.620 ASP 7,00% VCF -12,83%    
2 EIB 15.595.930 SCD 6,98% GEX -11,98%    
3 HPG 9.235.190 GAB 6,98% TIX -7,00%    
4 TCB 6.269.250 CLW 6,97% SBV -6,90%    
5 ITA 5.175.010 DAH 6,92% HU1 -6,89%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
8.757.229 4,42% 20.667.989 10,44% -11.910.760    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
337 6,86% 565 11,51% -228    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 6.095.610 HPG 140 PVD 599.200    
2 DXG 2.527.380 VNM 93 VNM 523.210    
3 VRE 1.155.440 VJC 61 PLX 228.320    
4 GMD 1.006.198 VIC 61 KBC 205.000    
5 HDB 999.440 VRE 41 SKG 197.640    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA0906 HCMA0906 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 22/08/2019.
2 SZC SZC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 16/09/2019.
3 EMC EMC niêm yết và giao dịch bổ sung 3.604.666 cp (chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 16/08/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/08/2019.
4 VCF VCF giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 240%, ngày thanh toán: 30/08/2019.
5 GEX GEX giao dịch không hưởng quyền -  trả cổ phiếu thưởng do tăng vốn theo tỷ lệ 20:3 (số lượng dự kiến: 63.684.000 cp).
6 BIC BIC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, ngày thanh toán: 12/09/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan