Điểm tin giao dịch 24.11.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 24/11/2020 4:58:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/11/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 995,76 1,57 0,16 12.374,07      
VN30 959,61 -0,42 -0,04 6.647,06      
VNMIDCAP 1.079,02 4,27 0,40 3.233,77      
VNSMALLCAP 907,57 0,33 0,04 1.283,34      
VN100 921,76 1,38 0,15 9.880,83      
VNALLSHARE 921,68 1,26 0,14 11.164,16      
VNXALLSHARE 1.471,15 1,05 0,07 12.640,57      
VNCOND 1.144,49 -8,76 -0,76 526,64      
VNCONS 846,42 -6,33 -0,74 634,59      
VNENE 471,40 -0,13 -0,03 285,76      
VNFIN 812,76 2,73 0,34 2.437,85      
VNHEAL 1.254,60 -9,07 -0,72 13,91      
VNIND 584,53 -2,14 -0,36 2.212,75      
VNIT 1.267,93 -7,05 -0,55 214,98      
VNMAT 1.521,09 6,94 0,46 2.910,58      
VNREAL 1.274,54 10,66 0,84 1.587,20      
VNUTI 706,54 0,49 0,07 322,62      
VNDIAMOND 1.046,24 -2,55 -0,24 2.034,03      
VNFINLEAD 1.122,88 2,11 0,19 2.134,31      
VNFINSELECT 1.089,35 3,80 0,35 2.419,50      
VNSI 1.316,63 1,42 0,11 3.134,94      
VNX50 1.597,85 1,30 0,08 9.051,33      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 511.566.140 10.940    
Thỏa thuận 38.501.827 1.434    
Tổng 550.067.967 12.374    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 51.536.510 ICT 7,00% LAF -7,00%    
2 TCB 22.530.770 CVT 6,99% BTT -6,98%    
3 STB 16.805.930 HAX 6,96% SPM -6,98%    
4 GEX 16.407.560 SVI 6,96% TDW -6,89%    
5 HBC 14.680.090 VIS 6,95% SFC -6,82%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
36.867.534 6,70% 36.728.766 6,68% 138.768
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
974 7,87% 840 6,79% 134
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 15.834.920 HPG 589.129.711 VHM 231.396.495  
2 VRE 2.724.590 VHM 96.610.669 PLX 30.440.830  
3 VPB 2.721.140 VNM 85.746.727 PGD 18.629.016  
4 DCM 1.850.250 VRE 75.984.058 KDC 9.885.596  
5 KBC 1.724.780 VPB 69.567.207 PHR 8.888.860  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCMA0307 HCMA0307 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 30/11/2020.
2 HCMA1405 HCMA1405 hủy niêm yết 2.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 24/11/2019, ngày GD cuối cùng: 30/11/2020.
3 TIX TIX giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12,5%, ngày thanh toán: 28/12/2020.
4 TIX TIX giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 14/01/2021 tại khách sạn  Eastin Grand Sài Gòn.
5 GEG GEG niêm yết và giao dịch bổ sung 50.742.543 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 24/11/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/11/2020.
6 PDR PDR nhận quyết định niêm yết bổ sung 25.917.010 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/11/2020.
7 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/11/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan