Điểm tin giao dịch 19.09.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 19/09/2019 2:04:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19-09-19        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 997.10 1.95 0.20% 3,902.08      
VN30   918.88 5.40 0.59% 2,067.20      
VNMIDCAP 980.87 0.92 0.09% 1,043.14      
VNSMALLCAP 810.35 2.03 0.25% 424.56      
VN100   887.98 3.54 0.40% 3,110.34      
VNALLSHARE 885.58 3.41 0.39% 3,534.89      
VNCOND 1,256.83 17.89 1.44% 166.21      
VNCONS 831.18 -2.41 -0.29% 571.76      
VNENE   615.10 -2.50 -0.40% 34.89      
VNFIN   718.39 10.08 1.42% 609.60      
VNHEAL 1,222.48 -5.31 -0.43% 7.39      
VNIND   624.16 -0.21 -0.03% 958.73      
VNIT   1,124.80 25.75 2.34% 100.79      
VNMAT 888.53 -0.53 -0.06% 251.98      
VNREAL 1,379.70 -3.07 -0.22% 777.00      
VNUTI   822.33 -1.63 -0.20% 41.85      
VNXALLSHARE 1,371.03 6.72 0.49% 3,874.72      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
140,440,060 2,817      
Thỏa thuận
Put though
46,481,448 1,085      
Tổng
Total
186,921,508 3,902      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 19,132,530 TDG 7.00% RIC -6.96%    
2 SBT 11,933,450 KHP 6.99% HSL -6.94%    
3 STB 8,165,240 IDI 6.95% DAT -6.94%    
4 DIG 7,531,300 VSI 6.94% PIT -6.94%    
5 NLG 6,687,737 NBB 6.92% TLD -6.88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18,292,687 9.79% 18,848,647 10.08% -555,960    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
541 13.86% 544 13.95% -4    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 NLG 12,874,994 NLG 391 DXG 1,480,860    
2 HPG 3,438,340 VRE 80 HPG 1,358,140    
3 DXG 3,207,000 HPG 78 STB 587,300    
4 VRE 2,342,090 VNM 72 HNG 492,960    
5 KDH 1,006,840 DXG 56 KBC 465,200    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VHM11801 VHM11801 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 02/08/2019.
2 TLG TLG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, ngày chi trả: 23/10/2019; trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2018 theo tỷ lệ 5% (số lượng dự kiến: 3.536.142 cp); và phát hành cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 5% (số lượng dự kiến: 3.536.142 cp).
3 GEG GEG (CTCP điện Gia Lai) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 19/09/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 203.891.677 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 27.490 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/08/2019.
4 HID HID niêm yết và giao dịch bổ sung 1.710.734 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 19/09/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/08/2019.
5 SGR SGR giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 10/10/2019.
6 CFPT1903  CFPT1903 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 cp (giá thực hiện: 45.140 đ/cq) tại HOSE ngày 19/09/2019, ngày đáo hạn: 19/09/2019.
7 CHPG1905  CHPG1905 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 cp (giá thực hiện: 23.100 đ/cq) tại HOSE ngày 19/09/2019, ngày đáo hạn: 19/09/2019.
8 GIL GIL nhận quyết định niêm yết bổ sung 919.199 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/09/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan