Điểm tin giao dịch 14.10.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/10/2020 5:22:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/10/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 940,18 10,32 1,11 14.399,10      
VN30 892,15 13,80 1,57 10.695,65      
VNMIDCAP 1.009,40 1,19 0,12 1.794,46      
VNSMALLCAP 844,82 -2,00 -0,24 749,68      
VN100 859,11 10,33 1,22 12.490,11      
VNALLSHARE 859,46 9,57 1,13 13.239,79      
VNXALLSHARE 1.369,86 15,12 1,12 13.910,64      
VNCOND 1.061,93 16,90 1,62 343,76      
VNCONS 829,29 13,39 1,64 5.780,04      
VNENE 447,08 0,56 0,13 148,08      
VNFIN 771,74 16,59 2,20 3.423,10      
VNHEAL 1.247,89 -2,61 -0,21 10,37      
VNIND 540,33 -3,40 -0,63 1.230,67      
VNIT 1.155,24 5,35 0,47 143,35      
VNMAT 1.215,67 8,14 0,67 1.015,40      
VNREAL 1.188,35 7,32 0,62 927,71      
VNUTI 680,45 -0,76 -0,11 206,84      
VNDIAMOND 967,50 13,97 1,47 2.889,53      
VNFINLEAD 1.055,56 17,41 1,68 3.241,45      
VNFINSELECT 1.033,43 20,25 2,00 3.402,61      
VNSI 1.221,53 9,27 0,76 1.905,38      
VNX50 1.483,78 19,78 1,35 11.995,34      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 386.750.560 7.602    
Thỏa thuận 88.170.271 6.797    
Tổng 474.920.831 14.399    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 74.982.921 TDP 7,00% SGR -31,93%    
2 SAB 26.737.170 PGI 6,99% HII -8,88%    
3 TCH 22.840.530 MSN 6,95% CCL -8,84%    
4 HPG 16.541.110 HUB 6,95% PTL -6,99%    
5 FLC 12.872.280 HTL 6,94% VAF -6,99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
70.009.611 14,74% 91.201.181 19,20% -21.191.570
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
5.989 41,59% 6.602 45,85% -613
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 TCB 58.575.362 SAB 9.804.627.408 VHM 237.409.525  
2 SAB 53.284.360 TCB 1.338.443.647 PLX 33.921.890  
3 HPG 4.195.240 MSN 206.103.463 PGD 18.628.236  
4 CTG 3.099.920 VNM 199.854.678 KDC 9.750.966  
5 MSN 2.713.630 VHM 127.956.882 PHR 8.835.710  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HAS HAS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào cuối tháng 10 năm 2020 tại Hội trường lớn Bưu điện Hà Nội, 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2 CCL CCL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 25/12/2020.
3 NVL NVL niêm yết và giao dịch bổ sung 189.775 cp (phát hành cổ phiếu để chuyển đổi) tại HOSE ngày 14/10/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/10/2020.
4 ATG ATG bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 14/10/2020 do tiếp tục vi phạm công bố thông tin.
5 HII HII giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 4.177.500 cp).
6 SGR SGR giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10,24745%, ngày chi trả: 30/11/2020; và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:0,3175255 (số lượng dự kiến: 14.460.082 cp).
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/10/2020. 
8 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/10/2020. 
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/10/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan