Điểm tin giao dịch 10.01.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/01/2020 4:57:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/01/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 968,54 8,39 0,87% 4.996,83      
VN30   885,52 7,76 0,88% 2.429,78      
VNMIDCAP 922,47 1,64 0,18% 884,59      
VNSMALLCAP 751,17 -3,76 -0,50% 288,21      
VN100   851,25 6,07 0,72% 3.314,37      
VNALLSHARE 847,77 5,58 0,66% 3.602,58      
VNCOND 1.176,06 9,80 0,84% 286,66      
VNCONS 749,06 2,17 0,29% 336,20      
VNENE   537,79 -3,87 -0,71% 47,24      
VNFIN   729,91 12,39 1,73% 1.251,56      
VNHEAL 1.320,60 -22,30 -1,66% 3,82      
VNIND   585,77 0,44 0,08% 627,72      
VNIT   1.115,69 -1,44 -0,13% 70,40      
VNMAT 902,56 5,14 0,57% 370,84      
VNREAL 1.302,57 3,75 0,29% 573,22      
VNUTI   753,40 0,72 0,10% 25,64      
VNXALLSHARE 1.311,79 8,25 0,63% 3.997,58      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
163.058.830 2.977      
Thỏa thuận
Put though
59.095.738 2.019      
Tổng
Total
222.154.568 4.997      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 PGD 18.905.776 VPS 6,91% TNC -6,98%    
2 CTG 15.244.830 NAV 6,91% HAI -6,94%    
3 STB 10.754.160 AGF 6,89% PTL -6,91%    
4 HPG 10.647.070 GAB 6,84% ROS -6,90%    
5 DLG 8.921.930 DIC 6,76% DXV -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
35.951.936 16,18% 15.064.520 6,78% 20.887.416    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.640 32,83% 568 11,37% 1.072    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 PGD 18.904.016 PGD 1.021 PGD 18.904.016    
2 CTG 4.073.350 VHM 274 CTG 2.363.210    
3 POW 3.339.940 VNM 171 HPG 1.092.050    
4 VHM 3.264.270 VCB 118 STB 686.940    
5 HPG 2.406.250 CTG 95 HDB 378.410    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CSTB1901  CSTB1901 hủy niêm yết 4.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/01/2020, ngày GD cuối cùng: 07/01/2020.
2 CDPM1901  CDPM1901 hủy niêm yết 900.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/01/2020, ngày GD cuối cùng: 07/01/2020.
3 CFPT1907  CFPT1907 hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/01/2020, ngày GD cuối cùng: 07/01/2020.
4 CMBB1906  CMBB1906 hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/01/2020, ngày GD cuối cùng: 07/01/2020.
5 CREE1904  CREE1904 hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/01/2020, ngày GD cuối cùng: 07/01/2020.
6 VPL11809 VPL11809 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 31/01/2020.
7 VPL11810 VPL11810 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 31/01/2020.
8 GAB GAB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan