Điểm tin giao dịch 10.08.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/08/2018 6:34:00 CH
Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
962,03 -1,47 -0,15%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
966,80 3,30 0,34%
Đợt đóng cửa
Closing session
968,47 4,97 0,52%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
185,25    
Đợt mở cửa
Opening session
10,75    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
150,48    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,21    
Thỏa thuận
Put-through session
13,81    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.011,67    
Đợt mở cửa
Opening session
111,32    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.174,88    
Đợt đóng cửa
Closing session
259,70    
Thỏa thuận
Put-through session
465,77    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,55 542,77  
Bán
Sell
13,86 598,81  
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan