HOSE: Chấp thuận tổ chức tạo lập thị trường đối với CTCK KIS Việt Nam

HOSE - Cập nhật sau cùng : 30/07/2020 1:18:00 CH

Ngày 29/07/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 413/QĐ-SGDHCM chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam là tổ chức tạo lập thị trường của Quỹ hoán đổi danh mục ETF SSIAM VNFIN LEAD có mã chứng khoán là FUESSVFL tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan