Điểm tin giao dịch 12.10.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/10/2018 3:30:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 970,08 24,19 2,56% 5.060,28      
VN30   943,49 23,47 2,55% 2.902,23      
VNMIDCAP 1.015,09 21,91 2,21% 1.072,03      
VNSMALLCAP 831,24 10,73 1,31% 398,77      
VN100   900,64 21,70 2,47% 3.974,26      
VNALLSHARE 896,58 20,99 2,40% 4.373,03      
VNCOND 1.081,36 27,27 2,59% 260,68      
VNCONS 844,32 13,62 1,64% 517,30      
VNENE   620,72 7,57 1,23% 172,71      
VNFIN   804,69 25,42 3,26% 1.258,49      
VNHEAL 1.062,85 18,89 1,81% 14,87      
VNIND   671,81 7,20 1,08% 561,35      
VNIT   776,24 18,83 2,49% 93,76      
VNMAT 1.158,37 24,27 2,14% 572,44      
VNREAL 1.231,97 35,98 3,01% 803,80      
VNUTI   866,12 37,46 4,52% 98,29      
VNXALLSHARE 1.362,23 32,71 2,46% 5.155,76      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
203.631.780 4.529      
Thỏa thuận
Put though
25.258.586 544      
Tổng
Total
228.890.366 5.073      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 14.990.250 TGG 7,00% ATG -7,00%    
2 VPB 14.876.972 DHM 6,98% HVG -6,97%    
3 FLC 9.809.840 BTT 6,94% PXT -6,93%    
4 MBB 8.482.230 PAN 6,92% ICF -6,82%    
5 HPG 7.889.210 PIT 6,91% SJF -6,77%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
24.625.102 10,76% 12.664.850 5,53% 11.960.252    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
860 16,95% 579 11,41% 281    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 6.428.992 HPG 222 VPB 6.373.992    
2 HPG 5.521.150 VPB 160 STB 2.149.400    
3 STB 2.160.200 VNM 133 HBC 1.262.180    
4 MSN 1.407.690 VIC 127 HPG 933.030    
5 VIC 1.331.780 MSN 112 SSI 757.670    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 ITD ITD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 09%, ngày thanh toán: 30/10/2018.
2 SMC SMC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 26/10/2018.
3 CII11709 CII11709 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 26/10/2018.
4 LMH LMH (CTCP Landmark Holding) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 12/10/2018 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 23.300.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.200 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/10/2018.
5 FCN FCN giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 24/10/2018; và trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:5 (số lượng dự kiến: 4.492.645cp).
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan