Chứng quyền CHPG05MBS19CE: Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/01/2020 6:25:00 CH

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG05MBS19CE như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan