Điểm tin giao dịch 17.09.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 17/09/2020 4:17:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/09/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 894,04 -3,43 -0,38% 6.544,27      
VN30   831,84 -2,66 -0,32% 2.913,86      
VNMIDCAP 973,01 -0,12 -0,01% 2.143,83      
VNSMALLCAP 828,00 0,31 0,04% 956,59      
VN100   810,80 -2,79 -0,34% 5.057,69      
VNALLSHARE 813,18 -2,63 -0,32% 6.014,27      
VNCOND 962,81 -5,64 -0,58% 223,37      
VNCONS 760,53 0,08 0,01% 664,93      
VNENE   440,56 -5,84 -1,31% 101,56      
VNFIN   707,45 -2,19 -0,31% 1.219,92      
VNHEAL 1.266,49 0,59 0,05% 24,58      
VNIND   538,92 -0,99 -0,18% 1.094,51      
VNIT   1.137,66 -10,84 -0,94% 103,79      
VNMAT 1.113,35 19,06 1,74% 1.317,11      
VNREAL 1.171,79 -12,25 -1,03% 1.103,45      
VNUTI   668,68 -4,41 -0,66% 143,53      
VNXALLSHARE 1.293,82 -3,09 -0,24% 6.695,54      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
371.114.920 5.882      
Thỏa thuận
Put though
24.340.011 662      
Tổng
Total
395.454.931 6.544      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 27.237.610 LSS 6,95% OGC -6,93%    
2 ITA 24.122.050 BCG 6,91% THI -6,88%    
3 HSG 17.095.750 SFG 6,90% DTL -6,83%    
4 STB 11.363.380 HOT 6,84% DTT -6,79%    
5 ASM 11.267.580 TRC 6,81% KPF -6,71%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
24.853.762 6,28% 29.099.780 7,36% -4.246.018    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
638 9,75% 747 11,41% -109    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 10.000.000 TCB 229 SSI 1.602.100    
2 HPG 7.922.870 HPG 200 FLC 557.480    
3 SSI 2.636.140 BID 49 NT2 494.710    
4 BID 1.206.710 SSI 42 HPG 384.250    
5 POW 1.146.150 PNJ 38 HDG 325.170    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CHPG2006  CHPG2006 (HPG.KIS.M.CA.T.06) hủy niêm yết 2.400.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 17/09/2020, ngày GD cuối cùng: 14/09/2020.
2 CMSN2002  CMSN2002 (MSN.KIS.M.CA.T.05) hủy niêm yết 2.400.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 17/09/2020, ngày GD cuối cùng: 14/09/2020.
3 CSTB2003  CSTB2003 (STB.KIS.M.CA.T.04) hủy niêm yết 6.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 17/09/2020, ngày GD cuối cùng: 14/09/2020.
4 D2D D2D giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 12/10/2020 tại trụ sở công ty.
5 D2D D2D giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 30/09/2020.
6 HVH HVH dự kiến bán lại 500.000 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện từ 17/09/2020 đến ngày 16/10/2020.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/09/2020. 
8 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/09/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan