Điểm tin giao dịch 25.11.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 25/11/2020 5:05:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25/11/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 999,94 4,18 0,42 10.999,19      
VN30 960,63 1,02 0,11 6.381,72      
VNMIDCAP 1.074,21 -4,81 -0,45 2.439,80      
VNSMALLCAP 907,76 0,19 0,02 980,38      
VN100 922,54 0,78 0,08 8.821,52      
VNALLSHARE 922,57 0,89 0,10 9.801,89      
VNXALLSHARE 1.473,09 1,94 0,13 11.034,15      
VNCOND 1.145,53 1,04 0,09 302,58      
VNCONS 852,35 5,93 0,70 799,97      
VNENE 474,26 2,86 0,61 235,68      
VNFIN 818,84 6,08 0,75 2.101,75      
VNHEAL 1.291,49 36,89 2,94 32,22      
VNIND 583,91 -0,62 -0,11 1.643,51      
VNIT 1.260,66 -7,27 -0,57 144,15      
VNMAT 1.464,78 -56,31 -3,70 2.665,06      
VNREAL 1.280,86 6,32 0,50 1.623,90      
VNUTI 709,42 2,88 0,41 240,12      
VNDIAMOND 1.049,11 2,87 0,27 1.713,23      
VNFINLEAD 1.132,42 9,54 0,85 1.922,09      
VNFINSELECT 1.097,93 8,58 0,79 2.086,08      
VNSI 1.323,98 7,35 0,56 2.561,42      
VNX50 1.599,93 2,08 0,13 8.178,56      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 445.346.780 9.738    
Thỏa thuận 30.389.805 1.261    
Tổng 475.736.585 10.999    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 59.697.460 VRC 6,94% TCO -6,86%    
2 TCB 14.541.890 LHG 6,92% TCR -6,85%    
3 VPB 12.314.880 DTL 6,90% VAF -6,70%    
4 HAG 12.097.240 CVT 6,89% L10 -6,69%    
5 STB 12.055.730 IMP 6,81% VIS -6,50%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
28.318.900 5,95% 37.082.044 7,79% -8.763.144
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
697 6,34% 866 7,87% -169
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 7.255.480 HPG 247.668.636 VHM 231.063.755  
2 HPG 6.922.520 VRE 205.324.529 PLX 30.419.540  
3 CTG 3.488.820 CTG 116.176.517 PGD 18.629.016  
4 HDB 2.645.940 VHM 89.066.100 KDC 9.918.066  
5 LPB 2.423.520 VNM 87.057.838 PHR 8.927.940  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BCM BCM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 04%, ngày thanh toán: 22/12/2020.
2 GDT GDT đăng ký mua lại 250.460 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 25/11/2020 đến 27/11/2020.
3 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/11/2020. 
4 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/11/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan