Điểm tin giao dịch 06.11.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 06/11/2018 3:56:20 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06/11/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 922,05 -3,48 -0,38% 3.102,56      
VN30   899,61 -5,22 -0,58% 1.393,03      
VNMIDCAP 958,54 1,68 0,18% 712,61      
VNSMALLCAP 810,72 4,33 0,54% 316,08      
VN100   857,36 -3,42 -0,40% 2.105,63      
VNALLSHARE 855,26 -2,91 -0,34% 2.421,72      
VNCOND 984,01 -2,14 -0,22% 130,03      
VNCONS 812,32 3,20 0,40% 540,92      
VNENE   585,51 -7,92 -1,33% 99,04      
VNFIN   743,00 -7,24 -0,97% 398,12      
VNHEAL 1.023,15 15,69 1,56% 24,35      
VNIND   636,85 -1,36 -0,21% 484,27      
VNIT   746,97 -7,19 -0,95% 33,63      
VNMAT 1.105,97 -7,00 -0,63% 223,00      
VNREAL 1.216,49 -3,93 -0,32% 415,79      
VNUTI   780,01 -2,05 -0,26% 65,24      
VNXALLSHARE 1.298,30 -5,09 -0,39% 3.098,68      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
120.442.560 2.513      
Thỏa thuận
Put though
18.678.034 589      
Tổng
Total
139.120.594 3.103      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 6.363.430 FIR 7,00% CMT -6,96%    
2 OGC 5.344.950 PXT 6,99% DTT -6,96%    
3 DRH 4.697.566 TGG 6,96% AGF -6,94%    
4 FLC 4.114.320 NTL 6,93% SSC -6,85%    
5 MBB 3.881.010 DBD 6,91% HTL -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.770.990 5,59% 8.559.269 6,15% -788.279    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
340 10,97% 329 10,61% 11    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 BMI 1.816.750 VNM 115 GMD 762.250    
2 BCG 1.658.110 MSN 99 SSI 653.040    
3 HDB 1.275.850 VIC 49 MSN 330.110    
4 SSI 1.198.040 HDB 42 VRE 240.290    
5 MSN 1.149.730 BMI 38 VHC 162.840    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 STG STG giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ, tái cơ cấu kinh doanh.
2 CMG CMG niêm yết và giao dịch bổ sung 4.713.257 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 06/11/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 25/10/2018.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan