Điểm tin giao dịch 31.01.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 31/01/2019 3:33:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
31/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 910,65 -5,19 -0,57% 3.180,79      
VN30   866,06 -3,10 -0,36% 1.662,57      
VNMIDCAP 937,70 2,08 0,22% 604,32      
VNSMALLCAP 771,07 0,74 0,10% 171,54      
VN100   833,78 -2,02 -0,24% 2.266,89      
VNALLSHARE 832,10 -1,89 -0,23% 2.438,42      
VNCOND 979,24 -0,39 -0,04% 99,98      
VNCONS 856,09 -4,74 -0,55% 329,30      
VNENE   545,22 3,49 0,64% 93,21      
VNFIN   727,96 5,24 0,73% 631,47      
VNHEAL 955,58 12,42 1,32% 45,43      
VNIND   592,47 -0,09 -0,02% 244,88      
VNIT   770,59 -0,03 0,00% 38,29      
VNMAT 864,55 -25,47 -2,86% 358,83      
VNREAL 1.222,78 -1,36 -0,11% 540,00      
VNUTI   755,35 0,44 0,06% 46,50      
VNXALLSHARE 1.279,74 -4,14 -0,32% 2.886,44      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
110.220.270 2.296      
Thỏa thuận
Put though
27.829.366 885      
Tổng
Total
138.049.636 3.181      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 LDG 11.912.780 HU3 7,00% PAN -18,16%    
2 CTG 9.039.900 CLL 6,98% HTL -7,00%    
3 HPG 8.601.120 GMC 6,96% TNT -7,00%    
4 MBB 7.363.190 L10 6,95% SBV -6,98%    
5 STB 5.064.350 DAT 6,90% TDW -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
20.085.340 14,55% 17.789.730 12,89% 2.295.610    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
686 21,58% 805 25,32% -119    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 6.636.450 VNM 265 STB 2.179.370    
2 STB 3.150.790 HPG 187 POW 741.470    
3 POW 2.474.670 VHM 137 KBC 716.160    
4 VNM 1.952.340 VIC 121 HAG 562.430    
5 VHM 1.701.450 MSN 79 VCB 456.020    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HMC HMC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 20/02/2019.
2 PAN PAN giao dịch không hưởng quyền -  phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 (số lượng dự kiến: 33.999.907 cp).
3 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/01/2019. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan