HOSE: Lễ đánh cồng đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/02/2019 1:15:00 CH

Ngày 12/02/2019 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã long trọng tổ chức buổi Lễ đánh cồng đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Lễ đánh cồng đầu Xuân là một trong những hoạt động thường niên của HOSE, đây là dịp các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ viên chức trong ngành Chứng khoán, các thành viên thị trường gặp gỡ và cùng nhau thể hiện quyết tâm xây dựng Thị trường Chứng khoán Việt Nam phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan