Điểm tin giao dịch 21.09.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 21/09/2020 5:08:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/09/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 907,94 6,99 0,78 7.716,50      
VN30 851,54 10,28 1,22 3.709,72      
VNMIDCAP 983,52 1,09 0,11 2.446,70      
VNSMALLCAP 829,39 -1,71 -0,21 875,02      
VN100 828,13 8,97 1,10 6.156,42      
VNALLSHARE 829,75 8,51 1,04 7.031,45      
VNXALLSHARE 1.320,14 14,01 1,07 8.287,58      
VNCOND 991,22 24,91 2,58 412,38      
VNCONS 784,68 15,80 2,05 1.084,23      
VNENE 443,46 0,37 0,08 219,06      
VNFIN 727,05 7,22 1,00 1.604,56      
VNHEAL 1.265,88 -0,04 0,00 152,85      
VNIND 542,45 0,81 0,15 979,05      
VNIT 1.164,00 1,40 0,12 111,02      
VNMAT 1.123,53 -3,45 -0,31 983,74      
VNREAL 1.189,76 14,32 1,22 1.315,17      
VNUTI 675,64 2,72 0,40 144,70      
VNDIAMOND 928,71 9,83 1,07 1.375,44      
VNFINLEAD 982,98 9,45 0,97 1.489,32      
VNFINSELECT 970,90 9,26 0,96 1.582,76      
VNSI 1.203,48 14,77 1,24 2.044,65      
VNX50 1.424,05 17,95 1,28 5.506,21      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 349.431.690 6.270    
Thỏa thuận 54.003.324 1.447    
Tổng 403.435.014 7.717    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 17.853.730 EMC 6,99% L10 -6,98%    
2 HSG 14.618.670 VRC 6,94% THI -6,97%    
3 HPG 11.743.470 TTA 6,94% VAF -6,96%    
4 MBB 11.616.030 TDG 6,93% SGT -6,84%    
5 TCB 11.605.890 C47 6,92% SMA -6,82%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.890.390 5,67% 21.922.360 5,43% 968.030
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
676 8,77% 575 7,45% 101
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 4.276.360 VNM 184.567.797 VHM 241.088.674  
2 VRE 2.843.370 VCB 118.107.265 PLX 34.160.630  
3 HPG 2.781.820 PLX 101.055.169 CTG 19.336.800  
4 POW 2.531.680 VRE 82.060.291 PGD 18.625.106  
5 SSI 2.434.940 MBB 81.662.091 PHR 9.325.750  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SCS SCS niêm yết và giao dịch bổ sung 190.000 cp (ESOP) tại HOSE ngày 21/09/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/11/2019.
2 CII CII giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 NCT NCT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 20/10/2020.
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/09/2020. 
5 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/09/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan