Điểm tin giao dịch 20.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 20/11/2019 4:09:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.000,56 -7,79 -0,77% 4.562,63      
VN30   917,00 -9,07 -0,98% 2.950,65      
VNMIDCAP 969,82 3,00 0,31% 948,05      
VNSMALLCAP 786,51 0,62 0,08% 280,42      
VN100   886,58 -6,35 -0,71% 3.898,70      
VNALLSHARE 883,01 -6,02 -0,68% 4.179,11      
VNCOND 1.204,65 -11,27 -0,93% 179,62      
VNCONS 810,70 -3,91 -0,48% 297,28      
VNENE   579,02 -6,66 -1,14% 31,19      
VNFIN   741,55 -8,64 -1,15% 436,59      
VNHEAL 1.451,42 30,47 2,14% 71,38      
VNIND   617,80 0,55 0,09% 1.313,04      
VNIT   1.107,38 -28,00 -2,47% 387,84      
VNMAT 873,64 -8,99 -1,02% 317,44      
VNREAL 1.371,84 -4,92 -0,36% 1.056,91      
VNUTI   823,67 #N/A #N/A 80,16      
VNXALLSHARE 1.368,37 #N/A #N/A 4.446,30      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
182.924.030 3.509      
Thỏa thuận
Put though
27.385.838 1.053      
Tổng
Total
210.309.868 4.563      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 32.163.580 PXI 7,00% SBV -7,00%    
2 FLC 27.658.870 VAF 6,96% CLG -6,96%    
3 HPG 7.373.150 FLC 6,96% MCG -6,93%    
4 FPT 6.821.760 LCM 6,94% GTA -6,92%    
5 GEX 6.626.240 MCP 6,94% TSC -6,86%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.749.440 7,01% 13.615.680 6,47% 1.133.760    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
619 13,56% 633 13,88% -14    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VHM 3.702.210 VHM 336 ROS 1.010.700    
2 VRE 3.341.440 VNM 189 VRE 975.040    
3 HPG 2.570.810 VRE 117 KBC 566.160    
4 VNM 1.525.160 VIC 90 LCG 283.850    
5 ROS 1.297.460 HPG 57 PVT 260.430    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CFPT1904  CFPT1904 hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 20/11/2019, ngày GD cuối cùng: 15/11/2019.
2 CREE1901  CREE1901 hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 20/11/2019, ngày GD cuối cùng: 15/11/2019.
3 CRC CRC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 19/12/2019.
4 CMBB1902 CMBB1902 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2019. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan