Điểm tin giao dịch 27.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 27/11/2019 3:46:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 978,17 1,38 0,14% 3.646,48      
VN30   895,06 -2,44 -0,27% 2.170,07      
VNMIDCAP 952,10 2,22 0,23% 807,14      
VNSMALLCAP 783,14 2,08 0,27% 280,53      
VN100   866,61 -1,58 -0,18% 2.977,20      
VNALLSHARE 863,91 -1,41 -0,16% 3.257,73      
VNCOND 1.171,91 -4,79 -0,41% 116,16      
VNCONS 791,30 -3,75 -0,47% 231,26      
VNENE   560,65 0,83 0,15% 23,67      
VNFIN   718,02 -2,38 -0,33% 554,72      
VNHEAL 1.422,89 0,45 0,03% 11,24      
VNIND   608,47 -0,84 -0,14% 1.167,91      
VNIT   1.109,78 -1,62 -0,15% 60,99      
VNMAT 871,04 -0,22 -0,03% 201,58      
VNREAL 1.347,34 1,78 0,13% 836,94      
VNUTI   808,83 3,59 0,45% 48,18      
VNXALLSHARE 1.340,06 -2,99 -0,22% 3.505,61      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
157.478.720 2.818      
Thỏa thuận
Put though
40.485.313 829      
Tổng
Total
197.964.033 3.646      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 32.125.730 ACL 6,98% AGF -6,95%    
2 FLC 16.129.620 CLL 6,98% TTB -6,93%    
3 SAM 9.136.796 YBM 6,98% TPC -6,86%    
4 LDG 7.629.891 DCL 6,97% PIT -6,80%    
5 HVG 6.857.760 LDG 6,95% VNL -6,67%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.778.384 8,48% 15.373.981 7,77% 1.404.403    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
441 12,09% 369 10,13% 71    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 KBC 4.083.430 MSN 69 HPG 1.588.960    
2 ROS 2.279.650 KBC 63 FLC 776.100    
3 POW 2.096.630 ROS 56 VRE 528.960    
4 VPB 2.079.588 VHM 53 HDG 457.010    
5 HPG 1.874.100 VPB 45 BID 446.310    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/11/2019. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan