Điểm tin giao dịch 12.02.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/02/2020 4:24:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/02/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 937,68 3,01 0,32% 4.232,72      
VN30   863,23 6,84 0,80% 2.799,91      
VNMIDCAP 906,11 10,48 1,17% 908,90      
VNSMALLCAP 733,53 9,95 1,38% 303,42      
VN100   829,84 5,81 0,71% 3.708,81      
VNALLSHARE 826,21 5,90 0,72% 4.012,23      
VNCOND 1.118,42 20,56 1,87% 203,92      
VNCONS 674,26 3,24 0,48% 295,86      
VNENE   479,70 3,06 0,64% 84,29      
VNFIN   756,63 9,27 1,24% 1.870,04      
VNHEAL 1.316,68 4,17 0,32% 7,02      
VNIND   556,04 5,60 1,02% 544,38      
VNIT   1.050,08 9,13 0,88% 76,35      
VNMAT 889,70 8,26 0,94% 370,91      
VNREAL 1.277,06 -3,62 -0,28% 471,74      
VNUTI   714,45 15,94 2,28% 79,18      
VNXALLSHARE 1.288,18 12,86 1,01% 4.571,91      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
187.439.280 3.203      
Thỏa thuận
Put though
40.595.862 1.030      
Tổng
Total
228.035.142 4.233      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 26.142.240 LGC 7,00% PNC -6,92%    
2 STB 14.679.180 POW 7,00% CCI -6,91%    
3 MBB 11.080.490 HCD 7,00% TDW -6,87%    
4 CTG 10.445.730 YEG 6,98% PJT -6,80%    
5 HPG 9.852.500 LSS 6,96% SII -6,75%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
38.614.970 16,93% 39.165.492 17,18% -550.522    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.002 23,67% 1.048 24,75% -46    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 45.930.000 TCB 1.089 HPG 579.940    
2 HPG 3.420.020 SAB 127 ITA 246.150    
3 CTG 2.378.390 VNM 96 STB 231.600    
4 KDH 2.011.320 HPG 81 ROS 208.700    
5 STB 1.302.360 CTG 67 NT2 202.780    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CNVL2001 CNVL2001 (chứng quyền CNVL2001 - Mã chứng khoán cơ sở: NVL) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 12/02/2020 với số lượng 2.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá thực hiện: 65.888 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/02/2020.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan