Điểm tin giao dịch 29.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 29/11/2019 3:43:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 970,75 0,36 0,04% 3.730,97      
VN30   887,47 1,77 0,20% 2.587,28      
VNMIDCAP 950,38 3,02 0,32% 611,44      
VNSMALLCAP 784,96 3,28 0,42% 284,10      
VN100   860,94 2,16 0,25% 3.198,72      
VNALLSHARE 858,62 2,17 0,25% 3.482,81      
VNCOND 1.144,15 -0,44 -0,04% 187,16      
VNCONS 785,02 -3,28 -0,42% 466,06      
VNENE   561,68 5,06 0,91% 36,55      
VNFIN   709,85 1,75 0,25% 513,79      
VNHEAL 1.435,15 18,50 1,31% 15,01      
VNIND   609,37 1,26 0,21% 1.033,46      
VNIT   1.098,13 7,48 0,69% 53,33      
VNMAT 877,14 8,71 1,00% 222,27      
VNREAL 1.344,76 6,62 0,49% 902,75      
VNUTI   805,49 -0,69 -0,09% 42,14      
VNXALLSHARE 1.331,61 2,87 0,22% 3.756,52      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
138.896.550 2.782      
Thỏa thuận
Put though
28.370.005 949      
Tổng
Total
167.266.555 3.731      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 28.446.670 TIX 6,98% AGF -6,99%    
2 HPG 6.641.320 LAF 6,93% TTB -6,99%    
3 FLC 5.694.220 CLG 6,92% PGD -6,94%    
4 SBT 5.256.420 YBM 6,91% SVI -6,91%    
5 ITA 4.092.820 SGT 6,85% TCD -6,86%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
16.438.635 9,83% 12.134.525 7,25% 4.304.110    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
660 17,69% 593 15,90% 67    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 4.267.410 VNM 409 VRE 1.588.170    
2 HPG 3.943.770 VIC 162 ROS 1.403.430    
3 VNM 3.354.220 VRE 146 HPG 1.338.710    
4 PVT 1.657.350 SAB 109 KDH 638.040    
5 ROS 1.643.430 HPG 90 HVN 169.870    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VNG VNG chính thức giao dịch bổ sung 3.985.925 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/12/2018.
2 GTN GTN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 KDC KDC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 13/12/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan