HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu HVN

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/04/2019 10:37:00 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP  (mã CK: HVN) như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan