Điểm tin giao dịch 17.09.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 17/09/2019 3:47:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/09/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 996,74 6,88 0,70% 4.481,93      
VN30   912,38 3,78 0,42% 2.660,08      
VNMIDCAP 980,54 5,31 0,54% 848,70      
VNSMALLCAP 809,68 0,55 0,07% 437,18      
VN100   883,84 4,46 0,51% 3.508,78      
VNALLSHARE 881,64 4,27 0,49% 3.945,96      
VNCOND 1.244,40 -1,35 -0,11% 281,98      
VNCONS 826,12 8,94 1,09% 206,96      
VNENE   624,66 7,89 1,28% 95,20      
VNFIN   706,23 -1,12 -0,16% 923,23      
VNHEAL 1.230,97 -7,87 -0,64% 4,48      
VNIND   624,11 0,51 0,08% 1.061,89      
VNIT   1.121,27 -2,42 -0,22% 120,40      
VNMAT 881,31 1,02 0,12% 251,34      
VNREAL 1.387,59 13,01 0,95% 886,92      
VNUTI   837,40 13,50 1,64% 102,02      
VNXALLSHARE 1.363,63 5,94 0,44% 4.543,87      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
142.632.820 3.060      
Thỏa thuận
Put though
88.803.238 1.422      
Tổng
Total
231.436.058 4.482      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FIT 31.705.202 SZC 6,98% YBM -12,74%    
2 NVT 21.740.590 YEG 6,94% TPC -6,99%    
3 ROS 17.706.000 FIT 6,85% TLD -6,95%    
4 VRE 8.900.700 SSC 6,80% ACC -6,93%    
5 TCB 8.722.833 KDC 6,78% FTM -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.504.075 7,56% 40.217.815 17,38% -22.713.740    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
784 17,48% 969 21,62% -185    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 NVT 21.720.000 VRE 473 HPG 1.167.360    
2 VRE 13.808.880 NVT 217 BID 494.010    
3 HPG 2.380.080 VJC 189 VJC 413.690    
4 HDB 1.555.470 MWG 127 HDB 395.530    
5 VJC 1.345.810 VHM 100 VGC 304.980    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HVX HVX giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 02%, ngày thanh toán: 18/10/2019.
2 SMC SMC niêm yết và giao dịch bổ sung 5.496.331 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 17/09/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/08/2019.
3 YBM YBM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 30/09/2019; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 1.299.993 cp).
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan