HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 09/06/2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/06/2021 5:09:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 09/06/2021 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan