HOSE: Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất cho các công ty đại chúng của Việt Nam

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/08/2019 1:58:29 CH

Ngày 13/08/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất cho các công ty đại chúng của Việt Nam. Đây là Bộ Nguyên tắc về QTCT lần đầu tiên được xây dựng và công bố tại Việt Nam, là thành quả của sự hợp tác trực tiếp giữa UBCKNN và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan