Điểm tin giao dịch 12.09.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/09/2019 3:52:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/09/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 976,07 6,76 0,70% 3.267,56      
VN30   894,32 8,80 0,99% 1.907,11      
VNMIDCAP 964,19 6,81 0,71% 812,18      
VNSMALLCAP 805,63 5,39 0,67% 290,32      
VN100   867,10 7,15 0,83% 2.719,29      
VNALLSHARE 865,58 6,99 0,81% 3.009,62      
VNCOND 1.199,83 12,48 1,05% 229,73      
VNCONS 816,01 -3,45 -0,42% 188,04      
VNENE   607,33 9,96 1,67% 32,57      
VNFIN   694,43 8,59 1,25% 471,81      
VNHEAL 1.236,59 65,64 5,61% 71,21      
VNIND   614,05 8,43 1,39% 1.013,12      
VNIT   1.101,06 46,03 4,36% 236,11      
VNMAT 878,54 13,75 1,59% 281,97      
VNREAL 1.358,63 5,13 0,38% 437,53      
VNUTI   806,12 -0,44 -0,05% 33,32      
VNXALLSHARE 1.340,02 10,66 0,80% 3.325,18      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
123.174.240 2.779      
Thỏa thuận
Put though
18.146.959 488      
Tổng
Total
141.321.199 3.268      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 20.485.720 EMC 6,97% RIC -6,95%    
2 ITA 5.905.330 VNE 6,96% TDW -6,87%    
3 HPG 5.720.010 DBD 6,95% FTM -6,87%    
4 MBB 4.676.890 TDC 6,94% CIG -6,54%    
5 FPT 3.829.910 TTE 6,91% VMD -6,51%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
7.910.280 5,60% 9.142.760 6,47% -1.232.480    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
229 7,01% 281 8,60% -52    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 4.145.900 HPG 93 HPG 2.661.560    
2 DXG 1.128.440 VNM 71 PC1 319.080    
3 TNA 790.330 VCB 60 KBC 303.140    
4 VRE 773.020 VRE 26 BID 237.570    
5 VCB 760.390 VHM 23 DXG 193.200    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HID HID giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/09/2019 tại TTHN Diamond Palace, 91 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
2 CPFT1901  CPFT1901 hủy niêm yết 2.000.000 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 12/09/2019, ngày GD cuối cùng: 09/09/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan