Điểm tin giao dịch 20.09.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 20/09/2019 4:36:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/09/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 990,36 -6,74 -0,68% 5.641,55      
VN30   915,16 -3,72 -0,40% 3.821,95      
VNMIDCAP 975,45 -5,42 -0,55% 1.155,25      
VNSMALLCAP 809,75 -0,60 -0,07% 369,53      
VN100   883,26 -4,72 -0,53% 4.977,20      
VNALLSHARE 880,95 -4,63 -0,52% 5.346,73      
VNCOND 1.267,34 10,51 0,84% 342,21      
VNCONS 825,71 -5,47 -0,66% 382,15      
VNENE   617,48 2,38 0,39% 55,78      
VNFIN   716,62 -1,77 -0,25% 1.048,37      
VNHEAL 1.234,19 11,71 0,96% 11,88      
VNIND   622,39 -1,77 -0,28% 1.931,93      
VNIT   1.131,39 6,59 0,59% 124,82      
VNMAT 882,27 -6,26 -0,70% 328,07      
VNREAL 1.362,19 -17,51 -1,27% 951,98      
VNUTI   816,46 -5,87 -0,71% 160,27      
VNXALLSHARE 1.364,61 -6,42 -0,47% 5.584,16      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
167.884.480 4.525      
Thỏa thuận
Put though
35.715.760 1.117      
Tổng
Total
203.600.240 5.642      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 20.054.460 LGC 6,99% UDC -6,98%    
2 HPG 6.461.450 L10 6,77% SPM -6,98%    
3 EIB 6.014.360 SJF 6,67% FTM -6,78%    
4 VJC 5.953.320 DXV 6,67% RIC -6,75%    
5 ASM 5.404.160 CCI 6,62% LGL -6,67%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.630.040 11,11% 40.378.890 19,83% -17.748.850    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.448 25,67% 1.815 32,17% -367    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VJC 8.014.210 VJC 1.106 VJC 3.337.910    
2 HPG 6.292.350 VCB 240 SBT 635.820    
3 VRE 5.162.940 VIC 232 DXG 456.910    
4 NT2 4.540.420 VNM 223 HPG 367.830    
5 VCB 2.954.790 PNJ 177 TDH 292.030    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VCI VCI nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.400.110 cp (phát hành theo chương trình lựa chọn cho CBNV) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/09/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan