Điểm tin giao dịch 08.10.2018

HOSE - Cập nhật sau cùng : 08/10/2018 3:36:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 996,12 -12,27 -1,22% 5.097,01      
VN30   970,28 -10,47 -1,07% 2.851,90      
VNMIDCAP 1.061,92 -4,17 -0,39% 1.100,33      
VNSMALLCAP 857,39 -2,09 -0,24% 361,62      
VN100   929,04 -9,04 -0,96% 3.952,23      
VNALLSHARE 924,37 -8,97 -0,96% 4.313,85      
VNCOND 1.093,13 5,59 0,51% 230,84      
VNCONS 881,45 -11,15 -1,25% 952,95      
VNENE   652,43 -17,45 -2,60% 236,65      
VNFIN   848,06 -5,53 -0,65% 835,59      
VNHEAL 1.079,61 -3,73 -0,34% 9,37      
VNIND   688,84 -2,83 -0,41% 679,65      
VNIT   799,23 -10,96 -1,35% 50,17      
VNMAT 1.185,03 -6,21 -0,52% 541,31      
VNREAL 1.248,37 -22,48 -1,77% 679,36      
VNUTI   859,56 -12,05 -1,38% 67,61      
VNXALLSHARE 1.405,83 -11,10 -0,78% 5.009,48      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
185.949.540 4.153      
Thỏa thuận
Put though
19.566.375 944      
Tổng
Total
205.515.915 5.097      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 17.690.010 LGL 7,00% VHM -21,65%    
2 HSG 11.860.370 HID 6,95% POM -18,54%    
3 MSN 7.333.530 TNT 6,92% KAC -6,94%    
4 PVD 6.662.480 ATG 6,86% HVG -6,93%    
5 FLC 5.494.020 C47 6,73% HU1 -6,93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.304.509 7,45% 11.432.359 5,56% 3.872.150    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
479 9,40% 606 11,90% -127    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.059.060 VIC 140 STB 2.937.820    
2 STB 2.994.200 HPG 124 TCH 2.582.060    
3 TCH 2.617.940 MSN 95 BID 1.501.350    
4 BID 1.541.310 TCH 61 SBT 933.080    
5 VIC 1.434.910 BID 55 KBC 872.370    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 GEX GEX niêm yết và giao dịch bổ sung 67.760.000 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 08/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/09/2018.
2 PAC PAC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 25/10/2018.
3 POM POM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30% (số lượng dự kiến: 55.895.148 cp).
4 SMC SMC niêm yết và giao dịch bổ sung 12.599.117 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 08/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/09/2018.
5 VHM VHM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:250 (số lượng dự kiến: 669.902.887 cp).
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan