Điểm tin giao dịch 15.10.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/10/2020 4:26:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/10/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 942,76 2,58 0,27 9.406,62      
VN30 899,20 7,05 0,79 5.616,68      
VNMIDCAP 1.007,70 -1,70 -0,17 2.238,95      
VNSMALLCAP 835,90 -8,92 -1,06 879,52      
VN100 864,39 5,28 0,61 7.855,63      
VNALLSHARE 863,97 4,51 0,52 8.735,15      
VNXALLSHARE 1.379,03 9,17 0,67 9.740,38      
VNCOND 1.070,73 8,80 0,83 382,28      
VNCONS 831,04 1,75 0,21 1.498,45      
VNENE 448,90 1,82 0,41 132,77      
VNFIN 775,47 3,73 0,48 2.354,97      
VNHEAL 1.242,75 -5,14 -0,41 16,25      
VNIND 540,24 -0,09 -0,02 1.192,61      
VNIT 1.160,36 5,12 0,44 130,99      
VNMAT 1.234,09 18,42 1,52 1.428,91      
VNREAL 1.198,31 9,96 0,84 1.374,36      
VNUTI 677,86 -2,59 -0,38 211,42      
VNDIAMOND 970,53 3,03 0,31 2.144,01      
VNFINLEAD 1.060,46 4,90 0,46 2.158,65      
VNFINSELECT 1.038,80 5,37 0,52 2.329,96      
VNSI 1.230,46 8,93 0,73 2.040,72      
VNX50 1.496,67 12,89 0,87 7.345,19      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 439.631.740 8.402    
Thỏa thuận 30.873.466 1.005    
Tổng 470.505.206 9.407    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HAG 32.371.800 HU1 7,00% TLD -6,99%    
2 HPG 30.695.160 TTE 6,99% SSC -6,96%    
3 FLC 29.997.690 VCI 6,97% DBC -6,96%    
4 TCB 27.280.050 DTL 6,97% VNL -6,78%    
5 STB 20.799.860 SMC 6,85% PNC -6,70%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
35.836.687 7,62% 44.256.427 9,41% -8.419.740
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.119 11,89% 1.386 14,73% -267
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 7.808.018 MSN 330.748.847 VHM 237.179.925  
2 CTG 4.919.670 VNM 274.198.556 PLX 33.769.300  
3 HPG 4.213.870 CTG 142.403.555 PGD 18.628.236  
4 MSN 4.067.360 MBB 138.696.923 KDC 9.751.076  
5 TCB 3.946.270 PNJ 133.122.000 PHR 8.745.100  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BCG BCG niêm yết và giao dịch bổ sung 28.000.000 cp (phát hành riêng lẻ để chuyển đổi) tại HOSE ngày 15/10/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/09/2020.
2 C47 C47 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 08/11/2020 tại Hội trường tầng 11, Khách sạn Hải Âu Biên CƯơng, Quy Nhơn, Bình Định.
3 TVS TVS giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8% (số lượng dự kiến: 7.209.976 cp), thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư theo tỷ lệ 1% (số lượng dự kiến: 901.247 cp).
4 CLG CLG bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 15/10/2020 do tiếp tục vi phạm về CBTT.
5 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/10/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan