Điểm tin giao dịch 20.04.2017

HOSE - Cập nhật sau cùng : 20/04/2017 5:04:00 CH
Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
716,76 -0,01 0,00%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
713,02 -3,75 -0,52%
Đợt đóng cửa
Closing session
712,66 -4,11 -0,57%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
137,63    
Đợt mở cửa
Opening session
4,59    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
112,98    
Đợt đóng cửa
Closing session
7,68    
Thỏa thuận
Put-through session
12,38    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.129,19    
Đợt mở cửa
Opening session
58,16    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.390,70    
Đợt đóng cửa
Closing session
134,74    
Thỏa thuận
Put-through session
545,59    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
4,87 217,76  
Bán
Sell
10,26 248,16  
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan