Thư mời "Hội đồng quản trị & Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng"

HOSE - Cập nhật sau cùng : 13/08/2018 2:49:05 CH

Thư mời "Hội đồng quản trị & Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng" như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Nội dung Chương trình:
Trong vài năm qua, thành phần của giá trị tài sản doanh nghiệp đã chuyển dịch đáng kể từ vật thể sang phi vật thể. Theo thống kê từ một khảo sát mới đây, gần như có đến 90% tổng số giá trị của S&P 500 bao gồm tài sản trí tuệ và những tài sản vô hình khác. Không những công ty đang phải đối mặt với các mối đe dọa trên các trang mạng mà còn là các điều luật và quy định mới về quản lý và báo cáo các rủi ro về bảo mật và an ninh mạng. Doanh nghiệp đang có nguy cơ bị mất IP, dữ liệu bị phá hủy hoặc bị thay đổi, làm giảm sự tin cậy của công chúng, làm gián đoạn cơ sở hạ tầng quan trọng, lạm dụng dữ liệu và phát triển các biện pháp trừng phạt quy định thông qua các loại tấn công mạng khác nhau như lừa đảo nhằm đánh cấp các thông tin nhạy cảm, phần mềm độc hại ... Ban Giám đốc phải đối mặt với thách thức to lớn là làm cách nào để giám sát cách các công ty của họ trong việc quản lý  bảo mật mạng. Thành viên Hội đồng quản trị không còn có thể dựa vào các biện pháp kiểm soát truyền thống để đảm bảo rủi ro mạng.
Với sự kiện đầu tiên có sự kết hợp giữa VIOD và ACCA đồng tổ chức và cũng đánh dấu lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, buổi hội thảo này cũng sẽ khai thác những phương thức để bảo mật mạng đang trở nên gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ cơ bản quan trọng như bảo vệ sự an toàn và bền vững cho doanh nghiệp, đảm bảo tính bảo mật của các thành viên Hội đồng quản trị, hiểu rõ và quản lý một loạt các rủi ro mạng.
Hãy đến tham dự Hội thảo với chủ đề “Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho HĐQT” để tìm hiểu thêm các giải pháp thực tế có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn từ đó đối mặt với thách thức cũng như tham khảo từ các tổ chức khác nhau về cách quản lý làn sóng ảo của tội phạm mạng.  

Thời gian: 8.00 – 11.30, thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn  Sofitel Legend Metropole Hanoi Hotel, 15 Ngô Quyền, Hà Nội

Link đăng ký: https://www.accaglobal.com/vn/en/member/discover/events/vn/2018/08/cyber-resilience-for-board-members.html

Số điện thoại liên lạc và đăng ký:
+84 24 3946 1388 / +84 (0) 93624 9697

Địa chỉ email liên lạc và đăng ký:
infovn@accaglobal.com / info@viod.vn

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan