VNALLSHARE - Chỉ số mới khắc phục những hạn chế của VN INDEX

HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/03/2015 5:17:35 CH

Với sự phát triển của thị trường, nhu cầu nhà đầu tư sẽ ngày càng đa dạng. Các nhà đầu tư khác nhau sẽ có quan điểm khác nhau trong việc sử dụng chỉ số. Cũng chính vì lý do đó, Sở GGDCK TP.HCM đã nghiên cứu và triển khai nhiều loại chỉ số ra thị trường để nhà đầu tư có nhiều cơ hội chọn lựa. Trong các chỉ số mà HOSE đã triển khai, chỉ số VNAllshare được xem là một chỉ số tiêu chuẩn để nhà đầu tư tham chiếu bên cạnh VN-Index. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm chi tiết về chỉ số VNALLSHARE tại file đính kèm. 

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan