Điểm tin giao dịch 21.01.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 21/01/2020 4:13:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21/01/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 986,37 7,74 0,79% 3.425,67      
VN30   906,52 9,12 1,02% 2.153,65      
VNMIDCAP 935,39 6,32 0,68% 653,79      
VNSMALLCAP 744,02 3,25 0,44% 226,60      
VN100   868,35 8,46 0,98% 2.807,43      
VNALLSHARE 863,67 8,22 0,96% 3.034,03      
VNCOND 1.212,35 5,87 0,49% 270,78      
VNCONS 750,94 7,66 1,03% 361,40      
VNENE   522,49 4,83 0,93% 48,54      
VNFIN   763,06 14,54 1,94% 937,46      
VNHEAL 1.314,11 6,88 0,53% 3,02      
VNIND   593,82 2,33 0,39% 389,64      
VNIT   1.079,09 -35,37 -3,17% 265,96      
VNMAT 951,34 11,19 1,19% 281,09      
VNREAL 1.308,71 9,72 0,75% 428,81      
VNUTI   748,78 9,33 1,26% 42,36      
VNXALLSHARE 1.337,22 12,63 0,95% 3.394,28      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
128.887.950 2.682      
Thỏa thuận
Put though
28.778.201 744      
Tổng
Total
157.666.151 3.426      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 7.604.200 HAI 6,97% HTL -16,00%    
2 TCB 7.591.840 CLW 6,96% AGF -6,96%    
3 HPG 6.385.280 GAB 6,95% DPG -6,92%    
4 POW 6.380.510 HRC 6,93% VRC -6,91%    
5 CTG 6.233.350 SVI 6,90% RIC -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
18.098.910 11,48% 17.788.460 11,28% 310.450    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
621 18,12% 600 17,51% 21    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 8.836.980 VNM 314 HPG 1.237.000    
2 HPG 2.894.360 POW 95 STB 527.530    
3 VNM 2.623.010 VHM 87 PC1 181.140    
4 VRE 2.095.530 HPG 75 HDB 161.080    
5 CTG 1.430.200 VRE 68 HBC 136.050    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 GTN GTN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 02 năm 2020.
2 TTE TTE giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 02/2020 tại Tầng 4, phòng 4J, tòa nhà Ricco 363 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
3 TTE TTE giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 12/02/2020.
4 HTL HTL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 14/02/2020.
5 HVH HVH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 06/02/2020.
6 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.200.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/01/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan