Điểm tin giao dịch 10.09.2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 10/09/2021 4:54:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10-09-2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,345.31 1.33 0.10 19,237.23      
VN30 1,448.33 1.05 0.07 8,641.00      
VNMIDCAP 1,698.35 -1.25 -0.07 6,001.32      
VNSMALLCAP 1,606.96 16.93 1.06 2,886.99      
VN100 1,365.23 0.57 0.04 14,642.32      
VNALLSHARE 1,378.75 1.53 0.11 17,529.31      
VNXALLSHARE 2,263.12 3.70 0.16 20,573.07      
VNCOND 1,738.53 15.70 0.91 745.40      
VNCONS 849.10 6.19 0.73 1,524.12      
VNENE 576.35 -2.59 -0.45 271.90      
VNFIN 1,499.68 0.04 0.00 4,584.24      
VNHEAL 1,773.97 -16.96 -0.95 25.70      
VNIND 811.27 2.31 0.29 2,593.11      
VNIT 2,491.32 17.75 0.72 266.28      
VNMAT 2,820.00 -16.29 -0.57 3,103.70      
VNREAL 1,705.98 1.20 0.07 4,185.33      
VNUTI 815.34 -4.08 -0.50 207.94      
VNDIAMOND 1,805.56 8.16 0.45 3,614.18      
VNFINLEAD 2,006.84 -1.85 -0.09 4,184.11      
VNFINSELECT 2,021.94 0.60 0.03 4,026.37      
VNSI 2,181.02 5.84 0.27 4,334.32      
VNX50 2,405.40 1.05 0.04 12,470.26      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 559,050,700 17,218    
Thỏa thuận 39,673,945 2,019    
Tổng 598,724,645 19,237    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 18,639,900 VIP 7.00% TCH -7.30%    
2 TPB 16,375,440 TDG 7.00% VMD -6.95%    
3 VHM 15,934,600 TCO 6.98% SPM -6.94%    
4 HSG 13,607,200 ICT 6.98% SSC -6.92%    
5 VND 11,560,900 SJF 6.96% DAT -6.91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
32,178,900 5.37% 43,654,300 7.29% -11,475,400
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,754 9.12% 2,505 13.02% -751
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VHM 9,695,500 VHM 1,046,516,770 STB 124,415,200  
2 VNM 6,747,500 VNM 576,192,530 OCB 27,040,500  
3 MSB 6,420,000 MWG 512,107,200 VHM 25,406,453  
4 HPG 4,934,600 HPG 252,324,290 PLX 24,532,450  
5 MWG 4,026,000 MSB 199,662,000 HDB 24,144,080  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BCG BCG giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành trái phiếu, việc giảm ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 21/09/2021.
2 SZL SZL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 30/09/2021.
3 HAP HAP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 13/10/2021.
4 TCH TCH giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 (số lượng dự kiến: 19.958.787 cp), thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 199.587.872 cp), với giá 12.800 đ/cp.
5 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 900.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/09/2021. 
6 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/09/2021. 
7 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/09/2021. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan