Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.01 : Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm

HOSE - Cập nhật sau cùng : 16/08/2019 8:43:03 SA

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm của Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.01 như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan