Điểm tin giao dịch 14.01.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/01/2020 3:50:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/01/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 967,00 1,16 0,12% 4.277,67      
VN30   884,77 2,98 0,34% 3.103,23      
VNMIDCAP 928,83 8,68 0,94% 672,29      
VNSMALLCAP 744,76 -1,44 -0,19% 220,97      
VN100   852,19 3,40 0,40% 3.775,51      
VNALLSHARE 848,32 3,16 0,37% 3.996,48      
VNCOND 1.170,40 -3,04 -0,26% 231,75      
VNCONS 743,86 0,25 0,03% 161,27      
VNENE   526,94 -4,88 -0,92% 52,14      
VNFIN   727,33 3,06 0,42% 1.086,59      
VNHEAL 1.318,03 0,40 0,03% 3,55      
VNIND   588,10 4,15 0,71% 583,59      
VNIT   1.106,40 -1,91 -0,17% 59,15      
VNMAT 923,00 19,97 2,21% 424,83      
VNREAL 1.310,51 3,63 0,28% 1.294,33      
VNUTI   744,65 -0,80 -0,11% 92,10      
VNXALLSHARE 1.313,76 5,40 0,41% 4.263,46      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
127.784.380 2.185      
Thỏa thuận
Put though
62.564.123 2.093      
Tổng
Total
190.348.503 4.278      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 24.224.720 ST8 6,96% PIT -7,00%    
2 CTG 21.252.694 CLG 6,94% UDC -7,00%    
3 NVL 10.255.900 DAH 6,93% KPF -6,99%    
4 DLG 9.923.840 CDC 6,90% PGD -6,96%    
5 HPG 9.913.300 KBC 6,86% PNC -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
25.517.254 13,41% 13.966.390 7,34% 11.550.864    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
752 17,59% 505 11,81% 247    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 CTG 16.001.504 CTG 350 CTG 13.376.304    
2 CTI 3.099.910 GAS 132 HPG 395.930    
3 HPG 2.624.870 VNM 132 CII 252.950    
4 GAS 1.393.100 VCB 119 AGG 205.000    
5 VCB 1.329.250 CTI 70 HAI 167.300    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 AGF AGF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/02/2020 tại Văn phòng công ty.
2 GTA GTA giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/02/2020 tại trụ sở công ty.
3 AAA AAA giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 03/2020.
4 CVRE2001  CVRE2001 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.03 - Mã chứng khoán cơ sở: VRE) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 14/01/2020 với số lượng 8.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1, với giá: 36.789 đồng/cq, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/01/2020.
5 PNJ PNJ nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.625.625 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/01/2020.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan