Điểm tin giao dịch 09.08.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/08/2019 3:43:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/08/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 974,34 -0,90 -0,09% 4.656,39      
VN30   878,62 2,81 0,32% 2.523,63      
VNMIDCAP 964,85 6,53 0,68% 1.465,27      
VNSMALLCAP 821,19 -0,98 -0,12% 383,80      
VN100   855,57 2,02 0,24% 3.988,91      
VNALLSHARE 855,34 1,79 0,21% 4.372,71      
VNCOND 1.240,04 14,88 1,21% 305,63      
VNCONS 816,89 1,62 0,20% 758,20      
VNENE   590,67 0,24 0,04% 42,52      
VNFIN   674,18 3,81 0,57% 488,55      
VNHEAL 1.032,32 -1,89 -0,18% 1,94      
VNIND   603,84 1,10 0,18% 1.170,68      
VNIT   1.001,34 16,25 1,65% 108,18      
VNMAT 905,57 -3,28 -0,36% 257,38      
VNREAL 1.341,10 -6,05 -0,45% 1.164,90      
VNUTI   821,97 5,65 0,69% 59,25      
VNXALLSHARE 1.327,76 2,02 0,15% 4.729,26      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
133.550.890 2.910      
Thỏa thuận
Put though
58.757.499 1.747      
Tổng
Total
192.308.389 4.656      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 30.783.310 LGC 6,99% VAF -6,90%    
2 ROS 19.215.620 TCO 6,97% MCP -6,88%    
3 ITA 7.717.860 DXG 6,95% HVX -6,88%    
4 FLC 5.629.808 YEG 6,94% LBM -6,88%    
5 HPG 4.355.200 PNC 6,92% TGG -6,85%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.264.848 4,82% 15.136.510 7,87% -5.871.662    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
353 7,59% 455 9,78% -102    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 DXG 2.222.140 VNM 85 HDB 1.164.590    
2 HDB 2.139.970 VHM 78 VRE 401.910    
3 STB 1.368.480 VJC 59 PVD 374.500    
4 VHM 926.960 HDB 56 PTB 156.150    
5 VRE 765.150 VCB 53 DXG 155.540    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SBV SBV giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/08/2019.
2 TEG TEG niêm yết và giao dịch bổ sung 2.943.786 cp (trả cổ tức năm 2018) tại HOSE ngày 09/08/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 31/07/2019.
3 VFG VFG nhận quyết định niêm yết bổ sung 475.403 cp (phát hành cổ phiếu thưởng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/08/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan