Điểm tin giao dịch 19.11.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 19/11/2020 5:06:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/11/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 983,26 9,73 1,00 10.703,22      
VN30 944,92 7,25 0,77 5.928,37      
VNMIDCAP 1.059,21 -0,94 -0,09 2.750,99      
VNSMALLCAP 888,96 5,06 0,57 1.017,37      
VN100 906,50 4,92 0,55 8.679,36      
VNALLSHARE 906,43 4,83 0,54 9.696,73      
VNXALLSHARE 1.449,83 6,78 0,47 11.007,23      
VNCOND 1.133,52 10,89 0,97 441,80      
VNCONS 846,25 4,42 0,53 807,71      
VNENE 473,00 15,11 3,30 330,29      
VNFIN 805,99 5,14 0,64 2.535,39      
VNHEAL 1.260,85 6,06 0,48 12,47      
VNIND 565,19 -0,09 -0,02 1.878,92      
VNIT 1.251,71 24,50 2,00 301,58      
VNMAT 1.452,94 21,07 1,47 1.762,35      
VNREAL 1.246,89 -2,37 -0,19 1.294,43      
VNUTI 699,01 11,21 1,63 319,77      
VNDIAMOND 1.033,62 6,49 0,63 2.335,49      
VNFINLEAD 1.115,99 10,20 0,92 2.301,20      
VNFINSELECT 1.080,22 7,02 0,65 2.506,33      
VNSI 1.302,07 5,50 0,42 3.198,40      
VNX50 1.574,87 8,51 0,54 7.929,55      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 473.474.550 9.770    
Thỏa thuận 26.644.272 933    
Tổng 500.118.822 10.703    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 26.533.130 CVT 7,00% VIB -14,11%    
2 FLC 20.269.810 HAP 6,97% COM -6,79%    
3 ITA 18.027.730 HCD 6,97% PNC -6,78%    
4 TCB 16.935.520 TLH 6,96% TDC -6,67%    
5 VPB 15.594.880 AAA 6,96% HTL -6,49%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
34.103.030 6,82% 28.964.790 5,79% 5.138.240
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.108 10,35% 709 6,62% 399
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 CTG 6.633.060 VNM 247.458.768 VHM 231.811.525  
2 HPG 4.795.250 CTG 218.965.296 PLX 31.074.480  
3 VRE 3.583.600 HPG 167.616.735 PGD 18.629.016  
4 HDB 2.315.380 VJC 116.396.424 KDC 10.122.656  
5 VNM 2.261.440 VCB 104.338.859 PHR 8.661.580  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 TDC TDC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 17/12/2020.
2 CLC CLC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 15/12/2020 tại trụ sở công ty.
3 CLC CLC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 14/12/2020.
4 NPM11910 NPM11910 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 03/12/2020.
5 BFC BFC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 10/12/2020.
6 TN1 TN1 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 12/2020 tại tòa TNR 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
7 PAC PAC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 14/12/2020.
8 IJC IJC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 10/12/2020.
9 VPD VPD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 08/12/2020.
10 HSL HSL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:09 (số lượng dự kiến: 1.417.496 cp).
11 VIB VIB giao dịch không hưởng quyền - thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (số lượng dự kiến:  184.898.279 cp).
12 AAA AAA nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.559.998 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/11/2020.
13 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/11/2020. 
14 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/11/2020. 
15 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/11/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan