Điểm tin giao dịch 22.05.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 22/05/2020 4:11:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/05/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 852,74 -9,99 -1,16% 5.283,95      
VN30   803,14 -12,41 -1,52% 2.863,15      
VNMIDCAP 839,56 -4,81 -0,57% 1.396,32      
VNSMALLCAP 719,73 -1,34 -0,19% 486,24      
VN100   769,55 -10,64 -1,36% 4.259,47      
VNALLSHARE 768,28 -10,25 -1,32% 4.745,70      
VNCOND 907,22 -16,07 -1,74% 357,02      
VNCONS 724,13 -6,73 -0,92% 347,21      
VNENE   402,89 -4,24 -1,04% 142,20      
VNFIN   676,40 -16,69 -2,41% 1.234,66      
VNHEAL 1.205,11 -3,61 -0,30% 4,37      
VNIND   491,48 -2,02 -0,41% 595,92      
VNIT   1.074,85 -18,23 -1,67% 95,07      
VNMAT 986,97 23,32 2,42% 928,31      
VNREAL 1.121,97 -18,57 -1,63% 891,57      
VNUTI   652,67 -5,99 -0,91% 136,21      
VNXALLSHARE 1.208,66 -12,93 -1,06% 5.595,48      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
265.002.610 4.515      
Thỏa thuận
Put though
38.973.736 769      
Tổng
Total
303.976.346 5.284      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 18.037.530 VID 6,98% PDR -11,88%    
2 STB 14.900.140 CKG 6,97% DPG -10,23%    
3 HSG 10.413.910 TEG 6,95% LMH -7,00%    
4 CTG 8.076.850 HII 6,92% SC5 -6,99%    
5 MBB 7.805.210 SBV 6,91% DTA -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
26.393.655 8,68% 33.249.903 10,94% -6.856.248    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
735 13,91% 707 13,38% 28    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 6.180.000 VCB 189 CTG 492.070    
2 POW 3.036.820 VHM 185 POW 462.120    
3 VHM 2.420.820 HPG 166 VCB 455.780    
4 VCB 2.335.100 CTG 54 VHM 344.540    
5 CTG 2.334.890 POW 31 ROS 266.180    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM HCM niêm yết và giao dịch bổ sung 25.000.000 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 22/05/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/07/2019.
2 AGG AGG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/06/2020 tại trụ sở công ty.
3 SMC SMC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
4 NPM11804 NPM11804 hủy niêm yết 10.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 22/05/2019, ngày GD cuối cùng: 21/05/2020.
5 VOS VOS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty.
6 BSI BSI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 28/06/2020 tại Trường đào tạo cán bộ BIDV 773 Hồng Hà, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà nội.
7 BSI BSI giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên trực tuyến, dự kiến lấy ý kiến cổ đông vào 09/06/2020.
8 VJC VJC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2020.
9 SSI SSI niêm yết và giao dịch bổ sung 81.281.929 cp (ESOP) tại HOSE ngày 22/05/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/05/2020.
10 DPG DPG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 15/06/2020.
11 PDR PDR giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:13 (số lượng dự kiến: 42.595.536 cp).
12 HTT HTT bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 22/05/2020 (do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin).
13 FCN FCN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 15/06/2020.
14 PLP PLP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/06/2020.
15 TYA TYA giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên trực tuyến, dự kiến lấy ý kiến cổ đông tháng 06 năm 2020.
16 CROS2001 CROS2001 (ROS.KIS.M.CA.T.01) niêm yết và giao dịch bổ sung 10.000.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 22/05/2020, khối lượng sau thay đổi: 20.000.000 cq.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan