Điểm tin giao dịch 23.11.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 23/11/2020 4:57:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
23/11/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 994,19 4,19 0,42 10.534,00      
VN30 960,03 9,14 0,96 5.781,31      
VNMIDCAP 1.074,75 3,19 0,30 2.529,62      
VNSMALLCAP 907,24 5,65 0,63 1.229,02      
VN100 920,38 7,52 0,82 8.310,93      
VNALLSHARE 920,42 7,31 0,80 9.539,95      
VNXALLSHARE 1.470,10 10,73 0,74 10.778,50      
VNCOND 1.153,25 25,18 2,23 535,04      
VNCONS 852,75 0,05 0,01 643,53      
VNENE 471,53 -0,64 -0,14 161,76      
VNFIN 810,03 1,72 0,21 2.169,34      
VNHEAL 1.263,67 6,86 0,55 30,18      
VNIND 586,67 5,05 0,87 1.775,14      
VNIT 1.274,98 17,26 1,37 330,99      
VNMAT 1.514,15 48,46 3,31 1.870,02      
VNREAL 1.263,88 8,02 0,64 1.727,56      
VNUTI 706,05 8,88 1,27 282,20      
VNDIAMOND 1.048,79 12,74 1,23 1.942,87      
VNFINLEAD 1.120,77 2,34 0,21 2.007,61      
VNFINSELECT 1.085,55 1,96 0,18 2.154,28      
VNSI 1.315,21 3,69 0,28 2.852,73      
VNX50 1.596,55 12,17 0,77 7.675,89      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 450.110.750 9.190    
Thỏa thuận 39.579.079 1.344    
Tổng 489.689.829 10.534    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 27.268.530 TTF 6,99% HVH -7,00%    
2 HPG 24.881.540 TIX 6,98% VAF -6,98%    
3 HSG 19.176.000 PXS 6,97% LGC -6,97%    
4 TCB 17.857.230 TAC 6,96% PTL -6,89%    
5 TCH 16.584.510 HRC 6,96% MCP -6,75%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
30.364.960 6,20% 34.508.910 7,05% -4.143.950
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.036 9,84% 880 8,36% 156
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 FPT 4.599.320 VHM 325.405.456 VHM 231.619.975  
2 VHM 4.059.940 FPT 271.359.652 PLX 30.556.540  
3 HPG 4.012.710 VNM 177.174.367 PGD 18.629.016  
4 DXG 2.862.900 HPG 147.310.673 KDC 9.885.596  
5 VRE 2.717.580 VRE 75.299.670 PHR 8.658.070  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 KSB KSB chính thức giao dịch bổ sung 1.150.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/12/2018.
2 CPNJ2007  CPNJ2007 (CPNJ02MBS20CE) hủy niêm yết 2.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 23/11/2020, ngày GD cuối cùng: 18/11/2020.
3 CSTB2008  CSTB2008 (CSTB01MBS20CE) hủy niêm yết 1.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 23/11/2020, ngày GD cuối cùng: 18/11/2020.
4 CVPB2009  CVPB2009 (CVPB02MBS20CE) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 23/11/2020, ngày GD cuối cùng: 18/11/2020.
5 VTB VTB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 (5%) và năm 2020 (5%) bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 10/12/2020.
6 DRC DRC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 14/12/2020.
7 CMG CMG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 08/12/2020.
8 SVI SVI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
9 ANC11601 ANC11601 giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thuộc thẩm quyền người sở hữu, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 12 năm 2020.
10 ANC11607 ANC11607 giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thuộc thẩm quyền người sở hữu, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 12 năm 2020.
11 LIX LIX giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 07/12/2020.
12 SGR SGR nhận quyết định niêm yết bổ sung 14.460.082 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/11/2020.
13 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/11/2020. 
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan