Điểm tin giao dịch 26.03.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 26/03/2020 4:09:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/03/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 694,21 3,96 0,57% 4.050,80      
VN30   646,70 -5,61 -0,86% 2.797,11      
VNMIDCAP 700,83 -13,77 -1,93% 624,64      
VNSMALLCAP 611,06 -9,85 -1,59% 193,43      
VN100   624,70 -2,28 -0,36% 3.421,75      
VNALLSHARE 625,06 -2,32 -0,37% 3.615,18      
VNCOND 742,69 -35,97 -4,62% 276,31      
VNCONS 578,10 9,73 1,71% 685,08      
VNENE   329,35 -6,76 -2,01% 48,28      
VNFIN   557,62 -15,93 -2,78% 1.137,52      
VNHEAL 1.137,66 -22,85 -1,97% 5,53      
VNIND   411,66 -6,74 -1,61% 336,04      
VNIT   852,21 -32,76 -3,70% 122,99      
VNMAT 660,02 -25,39 -3,70% 266,97      
VNREAL 949,42 34,69 3,79% 655,77      
VNUTI   522,43 -10,98 -2,06% 70,85      
VNXALLSHARE 992,57 -5,47 -0,55% 3.945,61      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
171.216.480 2.692      
Thỏa thuận
Put though
50.634.443 1.358      
Tổng
Total
221.850.923 4.051      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCB 17.380.990 YEG 7,00% TCD -7,00%    
2 FLC 11.273.440 SCD 6,98% ROS -6,99%    
3 ROS 11.068.520 CMV 6,98% HSL -6,97%    
4 HPG 9.594.960 ABS 6,93% AST -6,96%    
5 STB 7.221.630 VIC 6,93% SGR -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
25.112.430 11,32% 28.586.466 12,89% -3.474.036    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
853 21,05% 896 22,12% -43    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 TCB 8.474.700 VNM 645 VNM 1.133.140    
2 VNM 6.867.120 TCB 150 VIC 438.950    
3 HPG 4.408.840 VIC 107 ROS 413.180    
4 MSN 2.064.770 MSN 101 ITA 302.630    
5 VCB 1.486.100 VCB 95 NKG 221.680    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 MDG MDG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 28/04/2020 tại trụ sở công ty.
2 SGN SGN giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 04/2020.
3 SVT SVT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2020 tại 806 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, TPHCM.
4 ADS ADS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/04/2020 tại Khách sạn White Place, 245B Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo, Thái Bình.
5 TLH TLH giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
6 SCR SCR giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 11/03/2020 tại trụ sở công ty.
7 PHR PHR giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 28/04/2020.
8 LEC LEC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
9 ASP ASP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
10 TCR TCR bị chuyển sáng diện bị cảnh báo kể từ ngày 26/03/2020 do kết quả kinh doanh năm 2019 phát sinh âm.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan