Chứng quyền CMWG1905: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - Cập nhật sau cùng : 02/12/2019 5:00:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CMWG1905) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan