Điểm tin giao dịch 20.11.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 20/11/2020 5:08:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
20/11/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 990,00 6,74 0,69 9.546,61      
VN30 950,89 5,97 0,63 4.415,84      
VNMIDCAP 1.071,56 12,35 1,17 2.839,80      
VNSMALLCAP 901,59 12,63 1,42 1.307,50      
VN100 912,86 6,36 0,70 7.255,64      
VNALLSHARE 913,11 6,68 0,74 8.563,14      
VNXALLSHARE 1.459,37 9,54 0,66 9.770,53      
VNCOND 1.128,07 -5,45 -0,48 358,76      
VNCONS 852,70 6,45 0,76 938,79      
VNENE 472,17 -0,83 -0,18 186,53      
VNFIN 808,31 2,32 0,29 1.701,26      
VNHEAL 1.256,81 -4,04 -0,32 17,46      
VNIND 581,62 16,43 2,91 1.949,69      
VNIT 1.257,72 6,01 0,48 163,35      
VNMAT 1.465,69 12,75 0,88 1.423,00      
VNREAL 1.255,86 8,97 0,72 1.574,67      
VNUTI 697,17 -1,84 -0,26 188,12      
VNDIAMOND 1.036,05 2,43 0,24 1.456,08      
VNFINLEAD 1.118,43 2,44 0,22 1.520,26      
VNFINSELECT 1.083,59 3,37 0,31 1.678,52      
VNSI 1.311,52 9,45 0,73 2.495,91      
VNX50 1.584,38 9,51 0,60 6.428,78      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 471.526.920 8.556    
Thỏa thuận 29.525.096 991    
Tổng 501.052.016 9.547    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 31.393.060 TCO 6,99% HU1 -6,95%    
2 ITA 19.241.360 PET 6,99% VIS -6,91%    
3 HPG 18.291.040 VIP 6,98% NAV -6,88%    
4 GEX 18.210.730 CVT 6,98% L10 -6,86%    
5 HSG 15.908.080 TDW 6,97% COM -6,68%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
29.382.090 5,86% 29.401.400 5,87% -19.310
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
769 8,06% 659 6,90% 110
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 4.249.620 VNM 171.358.743 VHM 231.475.225  
2 GEX 3.749.820 VRE 117.769.442 PLX 31.064.730  
3 KDH 2.370.450 MSN 81.984.570 PGD 18.629.016  
4 DXG 2.234.130 GEX 79.766.108 KDC 10.102.656  
5 CTG 2.187.010 CTG 72.571.618 PHR 8.668.450  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HDG HDG đăng ký bán lại 32.627 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 20/11/2020 đến 20/12/2020.
2 TTF TTF nhận quyết định niêm yết bổ sung 96.590.46 cp (phát hành để hoán đổi) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2020.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan