Chứng quyền CSBT1901: Thông báo ngày ĐKCC để lập DS người sở hữu chứng quyền

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/01/2020 2:36:00 CH

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để lập DS người sở hữu chứng quyền Chứng quyền CSBT1901 như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan