Điểm tin giao dịch 15.01.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/01/2020 4:29:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/01/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 967,56 0,56 0,06% 3.139,43      
VN30   885,36 0,59 0,07% 1.925,52      
VNMIDCAP 933,09 4,26 0,46% 720,38      
VNSMALLCAP 744,31 -0,45 -0,06% 274,82      
VN100   852,91 0,72 0,08% 2.645,91      
VNALLSHARE 848,99 0,67 0,08% 2.920,72      
VNCOND 1.172,84 2,44 0,21% 249,96      
VNCONS 743,50 -0,36 -0,05% 289,76      
VNENE   525,23 -1,71 -0,32% 24,92      
VNFIN   729,51 2,18 0,30% 659,05      
VNHEAL 1.320,36 2,33 0,18% 43,14      
VNIND   590,42 2,32 0,39% 464,47      
VNIT   1.107,16 0,76 0,07% 75,04      
VNMAT 929,66 6,66 0,72% 328,35      
VNREAL 1.306,71 -3,80 -0,29% 753,09      
VNUTI   742,32 -2,33 -0,31% 28,53      
VNXALLSHARE 1.314,38 0,62 0,05% 3.228,75      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
112.470.420 1.996      
Thỏa thuận
Put though
37.570.123 1.144      
Tổng
Total
150.040.543 3.139      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 12.107.180 GAB 6,96% VRC -6,98%    
2 DLG 11.071.300 HMC 6,96% SC5 -6,97%    
3 HSG 9.107.900 FIT 6,90% FDC -6,97%    
4 HPG 6.651.520 CLG 6,87% DRH -6,96%    
5 TCB 5.915.280 NAV 6,77% VAF -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.409.610 7,60% 12.547.830 8,36% -1.138.220    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
402 12,80% 437 13,92% -35    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.574.340 VCB 155 HPG 1.009.380    
2 PDR 3.067.910 VNM 136 CTG 322.340    
3 VRE 2.082.410 HPG 90 DLG 297.060    
4 VCB 1.737.520 PDR 81 ROS 289.850    
5 VNM 1.157.150 VRE 70 CII 254.530    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CTD CTD chính thức giao dịch bổ sung 1.305.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/02/2018.
2 ICT ICT (CTCP Viễn thông tin học bưu điện) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 32.185.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 23.100 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/12/2019.
3 VPB VPB giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/01/2020 đến ngày 03/02/2020.
4 HDB HDB giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/01/2020 đến ngày 03/02/2020.
5 BID11908 BID11908 (Trái phiếu BID2_19.10) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 15/01/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 5.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/12/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan