HOSE: Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 01/09/2020 3:18:46 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan