HOSE: Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 27/03/2020 10:59:39 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan