Điểm tin giao dịch 14.02.2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/02/2020 4:40:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/02/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 937,45 -0,79 -0,08% 3.696,76      
VN30   865,86 1,70 0,20% 2.598,79      
VNMIDCAP 908,22 1,12 0,12% 598,29      
VNSMALLCAP 741,43 1,68 0,23% 319,22      
VN100   831,84 1,27 0,15% 3.197,08      
VNALLSHARE 828,37 1,17 0,14% 3.516,30      
VNCOND 1.111,72 -4,55 -0,41% 126,56      
VNCONS 671,74 -2,65 -0,39% 332,66      
VNENE   479,27 -1,82 -0,38% 70,74      
VNFIN   767,32 8,88 1,17% 1.558,28      
VNHEAL 1.296,07 -9,03 -0,69% 17,02      
VNIND   556,49 -2,23 -0,40% 509,29      
VNIT   1.060,23 6,87 0,65% 75,28      
VNMAT 887,25 0,20 0,02% 337,79      
VNREAL 1.272,55 -4,49 -0,35% 428,71      
VNUTI   721,14 -0,37 -0,05% 51,94      
VNXALLSHARE 1.292,67 3,43 0,27% 3.949,47      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
172.195.600 2.710      
Thỏa thuận
Put though
32.155.544 987      
Tổng
Total
204.351.144 3.697      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 17.826.750 ELC 6,98% HRC -6,97%    
2 ROS 10.268.700 GTN 6,98% HOT -6,97%    
3 MBB 9.083.550 YEG 6,97% FCM -6,96%    
4 AMD 8.005.750 TNC 6,96% DTA -6,94%    
5 HPG 7.702.290 VIP 6,95% DAT -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
29.453.340 14,41% 31.963.610 15,64% -2.510.270    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
891 24,10% 980 26,51% -89    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VPB 32.600.000 VPB 927 STB 705.320    
2 HPG 3.813.090 VNM 129 HSG 216.090    
3 VRE 2.158.000 SAB 128 DXG 203.240    
4 VNM 1.210.040 HPG 87 FLC 190.240    
5 STB 1.080.760 VRE 69 HCM 157.250    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DRL DRL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 17/03/2020.
2 AGF AGF hủy niêm yết 28.109.743 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 17/02/2020, ngày GD cuối cùng: 14/02/2020.
3 TCL TCL niêm yết và giao dịch bổ sung 9.214.543 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 14/02/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/02/2020.
4 BID BID giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 07/03/2020 tại Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV.
5 VFG VFG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 03/03/2020.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan