Chứng quyền CHDB2006: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE - Cập nhật sau cùng : 16/09/2020 5:56:00 CH

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHDB01MBS20CE (mã CK: CHDB2006) như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan