Điểm tin giao dịch 19.11.2019

HOSE - Cập nhật sau cùng : 19/11/2019 3:52:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/11/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.008,35 5,44 0,54% 4.796,06      
VN30   926,07 5,12 0,56% 3.050,75      
VNMIDCAP 966,82 4,06 0,42% 1.029,15      
VNSMALLCAP 785,89 0,50 0,06% 266,77      
VN100   892,93 4,58 0,52% 4.079,90      
VNALLSHARE 889,03 4,43 0,50% 4.346,67      
VNCOND 1.215,92 8,34 0,69% 155,66      
VNCONS 814,61 12,72 1,59% 707,03      
VNENE   585,68 0,76 0,13% 35,91      
VNFIN   750,19 5,74 0,77% 441,72      
VNHEAL 1.420,95 -55,47 -3,76% 25,24      
VNIND   617,25 2,49 0,41% 1.360,89      
VNIT   1.135,38 14,86 1,33% 82,16      
VNMAT 882,63 -2,67 -0,30% 550,09      
VNREAL 1.376,76 -2,08 -0,15% 920,62      
VNUTI   832,90 #N/A #N/A 57,73      
VNXALLSHARE 1.377,76 #N/A #N/A 4.599,32      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
158.028.030 3.200      
Thỏa thuận
Put though
74.328.589 1.596      
Tổng
Total
232.356.619 4.796      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 32.842.200 HAI 6,96% SFC -16,61%    
2 HPG 18.729.634 PXI 6,95% CLG -6,98%    
3 SBT 13.968.283 FLC 6,95% TTB -6,93%    
4 GTN 10.775.220 TCR 6,94% SVI -6,91%    
5 SCR 8.834.470 HU1 6,92% TCD -6,89%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
29.867.158 12,85% 28.859.128 12,42% 1.008.030    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
774 16,13% 801 16,70% -27    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 30.862.078 HPG 661 VRE 2.951.210    
2 VRE 7.810.792 VRE 274 PVT 415.270    
3 ROS 2.235.200 VNM 83 HSG 339.420    
4 PVT 2.026.650 VIC 57 HDB 309.810    
5 POW 1.781.360 ROS 55 KBC 292.850    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SFC SFC giao dịch không hưởng quyền - dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/12/2019 tại Tầng 3, SFC Building, Phú Nhuận, TPHCM.
2 SFC SFC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 10/12/2019.
3 VNL VNL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 29/11/2019.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan